• બેનર

2 વ્હીલ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર

Zhejiang Wellsmove Industry and Trade Co., Ltd.

2010 થી વ્યક્તિગત ગતિશીલતા અને મનોરંજન માટે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.

લોકો લક્ષી, ગુણવત્તા પ્રથમ.તમામ ઉત્પાદનો પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે માનવ હાથ દ્વારા ઉત્પાદિત કરવામાં આવે છે, અમે માનીએ છીએ કે સુશિક્ષિત અને કુશળ સ્ટાફ ઉચ્ચ ગુણવત્તાની પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે.સ્ટાફ તાલીમ અને સ્વ-શિક્ષણ હંમેશા માર્ગ પર છે.